Аспіранти 2–4 курсів навчання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відзвітувалися про результати своєї наукової діяльності.

На зустрічі аспірантів із проректором із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергієм Корновенком було обговорено стан публікаційної активності здобувачів третього рівня вищої освіти в наукових виданнях, результати роботи над текстом дисертації, участь аспірантів як у всеукраїнських, так і міжнародних наукових заходах.

Аспіранти 4 курсу були ознайомлені з останніми чинними вимогами до дисертації та процедурою захисту відповідно до нового «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

Відділ аспірантури