СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ 
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОС «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (мова і література російська та друга мова англійська або польська)

014 Середня освіта (мова і література англійська)

014 Середня освіта (мова і література німецька)

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (історія)

014 Середня освіта (українська мова і література)

014 Середня освіта (біологія)

014 Середня освіта (хімія)

014 Середня освіта (математика)

014 Середня освіта (фізика)

014 Середня освіта (фізична культура; фізична культура, захист Вітчизни, методика спортивно-масової роботи)

016 Спеціальна освіта (здоров’я людини)

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво)

032 Історія та археологія (музеєзнавство, пам’яткознавство)

033 Філософія (соціальна філософія та філософія культури)

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад))

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (російська))

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад))

035 Філологія (українська мова і література; лінгвістична експертиза)

053 Психологія (психологія; практична психологія; практична психологія, мова і література (англійська, німецька))

061 Журналістика (журналістика)

061 Журналістика (видавничий бізнес і сучасні комунікативні технології)

061 Журналістика (реклама та PR у медіагалузі)

071 Облік і оподаткування (облік і аудит)

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємства)

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

111 Математика (математична економіка та економетрика)

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія; комп’ютерна лінгвістика)

122 Комп’ютерні науки (інформаційні технології в біології та медицині; інформаційні технології моніторингу довкілля)

124 Системний аналіз

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

231 Соціальна робота (соціально-правовий захист населення; соціальна педагогіка; медико-соціальний супровід клієнтів; соціальне забезпечення)

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес; економіка європейської інтеграції)

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

081 Право

014 Середня освіта (історія)

012 Дошкільна освіта