bgb
 
 

Завідувачів кафедр (доктор, кандидат наук, професор, доцент):

 • Завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації (1,0 ставка);
 • Завідувач  кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних ігор (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри видавничої справи, редагування та теорії інформацій (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри журналістики реклами та  PR-технологій (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри державно-правових дисциплін (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем  (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень  (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри екології та агробіології (1,0 ставка);
 • Завідувач кафедри військової підготовки (1,0 ставка).

         Загальні умови участі в конкурсі: наявність наукового ступеня і (або) вченого звання відповідної наукової спеціальності за профілем кафедри (для зайняття посади завідувача кафедри військової підготовки  – наявність вищої військової освіти), стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації. Детальна інформація у відділі кадрової та організаційно-правової роботи університету. Строк подання заяв – 30 днів з дня опублікування оголошення. Перелік документів, які подаються: заява на ім’я ректора університету про участь у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список опублікованих наукових праць, винаходів, публікацій. Працівники університету для участі в конкурсі подають заяву на ім’я  ректора та оновлений список наукових праць, публікацій.

         Документи подавати до відділу кадрової та організаційно-правової роботи за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, каб. 124.

Довідки за телефоном –  35-44-58.