Вчена рада є колегіальним органом управління Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Основним завданням вченої ради є об’єднання зусиль і координація діяльності науково-педагогічних працівників університету для визначення та реалізації стратегічних і тактичних завдань, спрямованих на забезпечення високої якості підготовки фахівців, подальшого розвитку наукових досліджень та інноваційної діяльності, проведення виховної роботи, ініціювання та затвердження програм розвитку і планів діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Рішення вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора та оприлюднюються на внутрішньому веб-сайті університету, рішення з основних питань засідань вченої ради оприлюднюються на веб-сайті університету.

 

Склад вченої ради затверджено наказом ректора від 04.02.2020 №18 відповідно до рішення конференції трудового колективу університету.