bgb
 
 
 

28 грудня 2018 року о 10 годині в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (навчальний корпус №4, ауд. 371) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.02 відбудеться публічний захист дисертації Галети Ярослава Володимировича «Розвиток соціальної зрілості майбутнього вчителя в умовах оновлення інформаційної культури суспільства» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.