Шановні колеги! Відбудеться відкрита лекція професора кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту Яценка О.В. з навчальної дисципліни «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах»

на здобуття вченого звання професора з теми «Предмет, суб’єкти та об’єкти аналізу зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 1 курсу спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 051 Економіка (Економіка підприємства) освітнього рівня - магістр .

Лекція відбудеться 10 лютого об 09:40 в НК №1, ауд. № 423.