Положення про стейкхолдерів освітньо-наукових програм здобувачів третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії ЧНУ 
 
 
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ЧНУ

 
 
Положення про організацію моніторингу щодо якості освітнього процесу третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії
 
 
Положення про освітньо-наукові програми третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії ЧНУ
 
 
Правила призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам у ЧНУ
 
 
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб у ЧНУ, а також надання їм академічної відпустки
 
 
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ЧНУ
 
 
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЧНУ
 
Положення про раду експертів освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії в ЧНУ
 
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (diploma supplement) у ЧНУ
 
Положення про порядок проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії та створення разової спеціалізованої вченої ради
 

 

 Порядок атестації здобувачів ступеня доктора філософії в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

 
Вимоги до оформлення реферату дисертації на здобуття ступеня доктора наук у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького