Положення про стейкхолдерів освітньо-наукових програм здобувачів третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії ЧНУ 
 
 
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ЧНУ

 
 
Положення про організацію моніторингу щодо якості освітнього процесу третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії
 
 
Положення про освітньо-наукові програми третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії ЧНУ
 
 
Правила призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам у ЧНУ
 
 
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб у ЧНУ, а також надання їм академічної відпустки
 
 
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ЧНУ
 
 
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ЧНУ
 

Положення про порядок проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії та створення разової спеціалізованої вченої ради