bgb
 
 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: (067) 83 09 612, (063) 80 32 971, (0472) 31 72 82
 
 

Правила прийому 2022

 

Додаток 1. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 2. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр» медичного спрямування

Додаток 4. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр»

Додаток 5.  Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на ІІ-й курс або на перший курс зі скороченим трирічним строком навчання на основі ОС «молодший бакалавр» або ОКР  «молодший спеціаліст»

Додаток 6. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на ІІІ-й курс або на перший курс зі скороченим дворічним строком навчання на основі ОС «молодший бакалавр» або ОКР «молодший спеціаліст»

Додаток 7. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2022 році

Додаток 9. Положення про освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна» у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у 2022 році

Додаток 10. Положення про мотиваційний лист вступника до ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Додаток 11. Таблиці переведення тестових балів НМТ, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Положення про прийом на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» (ОС «магістр» медичного спрямування) на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр») до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького