bgb
 
 
 

01

02

Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2018 році» та «Правил прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році» для вступу на магістерські програми в Університеті передбачено обов’язкове складання вступних випробувань у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови за такими спеціальностями та освітніми програмами:

 

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітні програми

Код

Назва

Код

Назва

Назва

Навчально-науковий інститут економіки і права

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

Економіка та бізнес

Економіка та економічна політика

08

Право

081

Право

Публічне право

Приватне право та інтелектуальна власність

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Навчально-науковий інститут історії і філософії

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Етнологія

Архівознавство

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

Філософія

Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

Психологічний факультет

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

Практична психологія

Глибинна психокорекція

Медична психологія

 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуть відповідно до Програм ЗНО з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 03 лютого 2016 року № 77.

У 2018 році єдиний вступний іспит з іноземної мови до магістратури не матиме частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Окрім іспиту з іноземної мови вступники на магістратуру за спеціальністю 081 «Право» (освітні програми «Публічне право», «Приватне право та інтелектуальна власність») також повинні будуть скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Тестові завдання блоку Право укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 7 лютого 2018 року № 115. Тести міститимуть завдання з 8 базових правничих дисциплін:

  • конституційне право України
  • адміністративне право України
  • цивільне право України
  • цивільне процесуальне право України
  • кримінальне право України
  • кримінальне процесуальне право України
  • міжнародне публічне право
  • міжнародний захист прав людини.

Тестові завдання блоку Загальних навчальних правничих компетентностей укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409. Тести міститимуть розділи для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення.

Реєстрація вступників триватиме з 14 травня по 5 червня 2018 року в корпусі №3 Черкаського національного університету за адресою: м.Черкаси, бульвар Шевченка, 79, ауд. 131 у робочі дні з 14:00 до 17:00 години. Її здійснюватиме приймальна комісія ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

Організація та проведення вступних випробувань до магістратури, що проводяться за технологією ЗНО, визначається Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році (далі – Порядок), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року № 270

Згідно з Порядком, охочі взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та одночасно за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» мають подавати документи до приймальної комісії закладу вищої освіти, який у 2018 році здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право». Такий набір здійснює ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Для реєстрації вступника необхідні такі документи та інформація:

1) документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

3) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

4) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо- кваліфікаційний рівень) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

5) фотокартка (кольорова/чорно-біла), розміром 3*4;

6) іноземна мова, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

7) інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які особа бажає скласти;

8) інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, (для осіб з особливими освітніми потребами);

9) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (вступні випробування можуть проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області).

 Для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, указаним у ньому.

 Основна сесія ЄВІ проводиться 11 липня, ЄФВВ – 13 липня. Початок процедури о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

 Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

•    екзаменаційний листок;

•    документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

•    запрошення-перепустку.

 У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

Для певних категорій вступників може бути організована друга сесія єдиного фахового вступного випробування, а саме:

•    для вступників, які брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії. Подати заяву для участі в другій сесії треба в день проведення ЄФВВ/ЄВІ.

•    для вступників, які брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

•    вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:

•    хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;

•    стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;

•    викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;•    смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів.

 Ці категорії осіб мають подавати документи для участі в додатковій сесії протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ (з урахуванням дня проведення).

 Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення. Результати другої сесії  будуть оголошені не пізніше 10 календарних днів із дня їх проведення.

 У 2018 році для вступу на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» вищі заклади освіти приймають результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з іноземних мов. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року.

 У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до Українського центру. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань за допомогою поштового зв’язку, дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.

 Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

 Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщуватиметься на сайті Українського центру.

 За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

•    відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);

•    задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).

У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:

•    про відновлення результату зовнішнього оцінювання (у тому випадку, якщо попередньо результат було анульовано);

•    про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.

Для вступників до магістратури за вказаними спеціальностями, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передбачено додаткове вступне випробування у формі співбесіди з профпридатності.

 Для вступу до магістратури за іншими спеціальностями вступники мають скласти в Університеті вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування. Ті, хто вступатимуть на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), повинні скласти додаткове вступне випробування у формі співбесіди з профпридатності.