bgb
 
 
 

Перелік документів для вступу

Для вступників на перший курс ОС «бакалавр»

(прийом заяв в електронній формі з 13 по 22 липня*)

 • оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
 • оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь(атестат)та додаток до нього
 • оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційна картка з результатами
 • довідка про реєстрацію місця проживання у сільській місцевості (для осіб, які мають право на врахування сільського коефіцієнта при вступі)
 • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
 • медична довідка формою 086О (для вступників, які проходитимуть конкурс випробування фізичних здібностей для вступу на спеціальність «Фізична культура і спорт»)
 • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції*
 • один конверт з маркою для відправлень в межах України.

* Детальніша інформація про перелік осіб, які подають документи в паперовій формі; порядок подання документів вступниками, що мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі розміщена у Правилах прийому до Черкаського національного університету, у розділі V, пункті 1.1.;  розділі VI, пунктах 1, 7, 8.

 

Для вступників на перший курс зі скороченим (дворічним/трирічним) строком навчання

або 2(3) курс за ОС «бакалавр»

(прийом заяв та документів у паперовій формі з 13 по 22 липня**)

 • оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
 • оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (диплом)та додаток до нього
 • оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (а також математики або історії України – для вступників на спеціальність 051 «Економіка» та спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»)
 • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
 • Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції
 • один конверт з маркою для відправлень в межах України.

 

**Детальніша інформація про терміни та форми подання документів для вступників цієї категорії викладена у Правилах прийому до Черкаського національного університету, у розділі V, пункті 2.

 

Для вступників на перший курс ОС «магістр» **

 • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь та додаток до нього (диплом)
 • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство
 • Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
 • Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей, де передбачено ЄФВВ та/або ЄВІ)
 • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
 • Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції
 • Один конверт з маркою для відправлень в межах України.

 

**Детальніша інформація про терміни та форми подання документів для вступників за ОС «магістр» викладена у Правилах прийому до Черкаського національного університету, у розділі V, пунктах 3, 4, 5.

 

Документи вкласти у пластикову папку-скорозшивач з 2-3 файлами та у картонну папку.

Усі копії засвідчуються приймальною комісією на основі оригіналів.Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування або переведення на місця державного замовлення вступник подає у строки, встановлені Правилами прийому.