Вступ для здобуття освітнього ступеня «магістр»

Програми фахових вступних випробувань

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Міжнародна економіка)

Економіка (Економіка підприємства)

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Туризм

Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Середня освіта (Мова і література (німецька))

Математика

Середня освіта (фізика)

Фізика та астрономія

Прикладна математика

Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

Соціальна робота

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Біологія

Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

Комп’ютерні науки (Управління проектами)

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Філологія (Фольклористика, Прикладна лінгвістика)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Біологія (Спортивна фізіологія та реабілітація)

Психологія

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Програми додаткових вступних випробувань (Співбесід)

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Міжнародна економіка)

Економіка (Економіка підприємства)

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Туризм

Середня освіта (Мова і література (російська))

Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)

Середня освіта (математика)

Математика

Фізика та астрономія

Прикладна математика

Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

Соціальна робота

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Біологія

Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Комп’ютерні науки (Управління проектами)

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Філологія (Фольклористика, Прикладна лінгвістика)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Біологія (Спортивна фізіологія та реабілітація)

Психологія

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Середня освіта (фізика)

Програми з іноземної мови

Іноземна мова  (англійська) для вступників усіх спеціальностей

Іноземна мова  (німецька) для вступників усіх спеціальностей

Іноземна мова (французька) для вступників усіх спеціальностей

Середня освіта (Мова і література (англійська)) та Філологія (Мова і література (англійська))

 

Програма першого блоку єдиного фахового вступного випробування — тесту з восьми базових правничих дисциплін, затверджена наказом МОН №410 від 28 березня 2019 року

 

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти затверджена наказом МОН №411 від 28 березня 2019 року