bgb
 
 

Вступ на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" на перший курс зі скороченим дворічним строком навчання або на 3 курс на основі диплома молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями

Програми фахових вступних випробувань

Право

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Економіка підприємства)

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Готельно-ресторанна справа

Середня освіта (математика)

Математика

Середня освіта (фізика)

Середня освіта (інформатика)

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика

Інформаційні системи та технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

Соціальна робота

Біологія

Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Середня освіта (Українська мова і література)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціальна освіта (Здоров’я людини)

Психологія

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Системний аналіз

Середня освіта (Фізична культура)