bgb
 
 

Вступ на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" на 2 курс на основі базової або повної вищої освіти, а також для осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь "бакалавра"

Програми фахових вступних випробувань

Право

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Економіка підприємства)

Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Облік і оподаткування

Політологія

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Готельно-ресторанна справа

Публічне управління та адміністрування

Туризм

Середня освіта (математика)

Математика

Середня освіта (фізика)

Середня освіта (інформатика)

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика

Інформаційні системи та технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

Соціальна робота

Біологія

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціальна освіта (Здоров’я людини)

Психологія

Комп’ютерна інженерія

 

Програми додаткових вступних випробувань (Співбесід)

Право

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Економіка підприємства)

Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Облік і оподаткування

Політологія

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Готельно-ресторанна справа

Публічне управління та адміністрування

Туризм

Середня освіта (математика)

Математика

Середня освіта (фізика)

Середня освіта (інформатика)

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика

Інформаційні системи та технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

Соціальна робота

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціальна освіта (Здоров’я людини)

Психологія

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні науки

Системний аналіз