bgb
 
 

Вступ для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на перший курс зі скороченим трирічним строком навчання або на 2 курс на основі диплома молодшого спеціаліста

Програми фахових вступних випробувань

Право

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Облік і оподаткування

Політологія

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Публічне управління та адміністрування

Середня освіта (математика)

Математика

Середня освіта (інформатика)

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика

Інформаційні системи та технології

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Соціальна робота

Менеджмент соціокультурної діяльності

Біологія

Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціальна освіта (Здоров’я людини)

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Інженерія програмного забезпечення

Програми додаткових вступних випробувань (Співбесід)

Право

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Політологія

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Середня освіта (математика)

Математика

Середня освіта (фізика)

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика

Інформаційні системи та технології

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Соціальна робота

Менеджмент соціокультурної діяльності

Біологія

Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціальна освіта (Здоров’я людини)

Психологія

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні науки

Фізика та астрономія

Системний аналіз

Інженерія програмного забезпечення