bgb
 
 
 

 ННІ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

051 Економіка

051 Економіка (економіка та бізнес)

051 Економіка (економічна кібернетика) 

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)

081 Право

081 Право (публічне право)

281 Публічне управління та адміністрування

ННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

014 Середня освіта (мова і література (німецька))

035 Філологія

ННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ

032 Історія та археологія

ННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І МИСТЕЦТВА

011 Освітні, педагогічні науки (інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

023 Декоративне мистецтво, образотворче мистецтво, реставрація

231 Соціальна робота

ННІ ПРИРОДНИЧИХ І АГРАРНИХ НАУК

014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

014 Середня освіта (біологія)

014 Середня освіта (хімія)

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

014 Середня освіта (українська мова і література)

035 Філологія

061 Журналістика

ННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

014 Середня освіта (математика)

014 Середня освіта (фізика)

104 Фізика та астрономія

111 Математика

ННІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОРТУ ТА ЗДОРОВ`Я

014 Середня освіта (фізична культура)

014 Середня освіта (фізичне виховання)

017 Фізична культура і спорт

ФАКУЛЬТЕТ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп'ютерні науки

124 Системний аналіз

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

053 Психологія