ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ:

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (математика)

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

091 Біологія

104 Фізика та астрономія

113 Прикладна математика

122 Комп'ютерні науки

121 Інженерія програмного забезпечення

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

011 Освітні, педагогічні науки

032 Історія та археологія

053 Психологія

091 Біологія