Наукова, інноваційна та міжнародна діяльність є важливим складником діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у системі вищої освіти.

Детальніше...

Проєкт «Кава з директором» продовжується в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Традиції, сьогодення та перспективи розвитку інститутів та факультетів — усе це очима керівників навчально-наукових підрозділів.

Детальніше...

Кафедра філософії та релігієзнавства ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького започатковує новий комунікативно-медійний проєкт «Паноптикон або філософія ХХІ століття очима молоді».

Детальніше...

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і під час сесії дотримуються онлайн-формату дистанційного навчання.

Детальніше...

Пропонуємо переглянути міжнародні програми для викладачів та студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від Вищої школи лінгвістичної (Ченстохова, Польща).

Детальніше...

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького оголошено конкурсний відбір на міжнародне тримісячне стажування при Гуманітарно-природничому університеті Яна Длогуша, у Ченстохові, Польщі.

Детальніше...

Дослідження історії України періоду ІІ Світової війни було і дотепер залишається предметом підвищеної уваги науковців. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького діє наукова школа, яка займається  ґрунтовним вивченням цієї теми. Один із її представників, директор наукової бібліотеки ЧНУ, кандидат історичних наук, доцент Григорій Голиш досліджує становище неповнолітніх українців воєнної доби. Ця стаття — результат його наукових пошуків.

Детальніше...

Дослідження історії України означеного періоду було і дотепер залишається предметом підвищеної уваги науковців. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького діє наукова школа, яка займається ґрунтовним вивченням цієї теми.

Детальніше...

Експерт Центру аналітичних досліджень «Прагма», викладач ННІ економіки і права, професор Євгеній Кирилюк висловив свою точку зору щодо впливу цьогорічних умов на вартість сільськогосподарської продукції. 

Детальніше...

Проєкт інтерв'ю «Кава з директором» продовжується в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.Традиції, сьогодення та перспективи розвитку інституту — все це очима керівників інститутів та факультетів ЧНУ.

Детальніше...