bgb
 
 

Важливим та невід’ємним складником діяльності університету є наукова та науково-дослідна робота, яка здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова й інноваційна діяльність є надзвичайно важливою.

Її в університеті забезпечують 29 наукових підрозділів (наукові інститути, центри, лабораторії, музеї тощо), 7 учених спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 15 наукових шкіл, наукова бібліотека імені Михайла Максимовича та Центр молодіжних інновацій, що працюють над розширенням горизонтів сьогодення та завбаченням майбутнього.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі за 14 спеціальностями та докторантурі за 10 спеціальностями. Молоді науковці та студенти об’єднані в Раду молодих вчених. Працює 7 спеціалізованих вчених рад (4 – із правом прийняття до захисту докторських дисертацій та 3 – із правом прийняття до захисту кандидатських дисертацій). 

В університеті традиційно проводиться Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених», у якій щорічно беруть участь до 650 студентів та магістрантів. Кращі студенти продовжують навчання в аспірантурі університету, інших вишів, НАНУ, а також в університетах Європи, США, Сінгапуру.