bgb
 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького є членом Мережі Університетів країн Чорноморського регіону, Євразійської Асоціації Університетів і Євразійської асоціації профспілкових організацій університетів.

Міжнародна діяльність реалізується через:

- визначення пріоритетних напрямів розвитку наукових зв’язків із конкретними країнами, регіонами та ВНЗ;

- участь у реалізації міжнародних угод і проектів у науково-дослідній галузі, що передбачає взаємний обмін дослідниками;

- участь у міжнародних дослідницьких програмах, конференціях, проведених за кордоном;

- пошук джерел фінансування наукових розробок вчених університету, семінарів та конференцій, що проводяться у ЧНУ імені Богдана Хмельницького та за його участі;

- входження в систему міжнародного науково-інформаційного та комунікаційного простору.

Співробітництво з закордонними інституціями ведеться за широким спектром проблем навчального, наукового, дослідницького та соціального напрямів, основними з яких є комплексна співпраця з близько 100 закордонними університетами в межах діючих двосторонніх угод.

У розвиток українсько-польської науково-освітньої співпраці Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького пропонує своїм студентам навчання за програмою «Подвійний диплом» у Вищій лінгвістичній школі у Ченстохові та Вищій гуманістичній школі міста Сосновець.

У університеті проводяться наукові міжнародні конференції, міжнародні вебінари, семінари та круглі столи до Дня Європи.

Щорічно науковці університету здійснюють до 100 виїздів за кордон для викладацької роботи, науково-дослідної роботи, стажувань, участі у конференціях, симпозіумах, семінарах, міждержавних проектах та культурно-освітніх програмах.

Університет постійно запрошує іноземних науковців для викладацької та дослідної роботи.

Регулярно проводяться презентації знаних міжнародних програм академічних обмінів.

Студенти університету мають можливість продовження навчання за кордоном (аспірантура, магістратура, бакалаврат):

- група магістрів спеціальності Соціальна робота – Програма Подвійний диплом – у межах угоди з вищою Лінгвістичною школою у м. Ченстохов (Польща);

- Т. Ткачова (ННІ іноземних мов) – Німеччина, м. Ессен, Федеральний університет;

- Ю. Шамрай, магістрантка 1-го року навчання спеціальності «Біологія», Д. Кравченко, студент 4 курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», ННІ природничих наук

- паралельно з навчанням у нашому університеті навчаються на природничому факультеті в Університеті Коменського у Братиславі (Univerzita Komenského v Bratislave), Словацька республіка;

- С. Лавренчук (ННІ іноземних мов) – Університет Мюнстера (Німеччина), навчання;

- І. Радченко, К. Сопіга (ННІ фізики, математики та КІС)– Магістратура, аспірантура Наньянгського технологічного університету (Сінгапур);

- В. Турло (ННІ фізики, математики та КІС) – Бургундський університет (Діжон, Франція), магістерська програма;

- Ф. Темненко – навчання у Відкритому університеті Мюнстера.