bgb
 
 
 

 У листопаді 2019 р. науково-методична рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розглянула проект Положення про українсько-польський науково-історичний центр. У січні вчена рада університету затвердила Положення. Кістяк центру склали викладачі, що займаються україно-польськими відносинами: професор Євген Сінкевич, професор Віталій Масненко, професор Вячеслав Боєчко, професор Наталія Земзюліна; аспірантка Катерина Будова і студенти спеціальності міжнародні відносини. У лютому 2020 р. Центр організував приїзд до університету доктора габілітованого Станіслава Стемпєня, який є радником міністра закордонних справ Республіки Польща Яцека Чапутовича. Ректором Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького професором Олександром Черевко і Станіславом Стемпєнем було підписано договір про співпрацю нашого університету і Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі.

Підписанню договору передував візит ректора, професора Олександра Черевко у 2019 р. до Перемишля, де директор Південно-Східного наукового інституту Станіслав Стемпєнь однайомив його з науково-дослідною і видавничою діяльністю інституту. Професор Євген Сінкевич впродовж десяти років є науковим співробітником (на громадських засадах) Південно-Східного наукового інституту. За цей час реалізовано цілу низку видавничих (і не тільки) проектів. Один з недавніх, виставка «100 років відродження незалежності Польщі та визвольні змагання українського народу 1918-1921 рр.»

Влітку, ректор професор Олександр Черевко підписав наказ у якому визначено приорітети діяльності Центру і призначений його керівник. Українсько-польський науково-історичний центр встановив плідні зв`язки з Посольством Республіки Польща в Україні.

Співпраця з Південно-Східним науковим інститутом окрім консультування викладачів та студентів з проблематики пов`язаної з польсько-українською співпрацею, надання в розпорядження університету найновіших видань увінчалася виконанням проекту – виставки «Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра творці польсько-українського союзу 1920 року». Ініціатор і основний виконавець проекту Станіслав Стемпєнь підібрав для віртуальної виставки рідкісні документи і фотографії з архівів Польщі, України, Франції. Коли був готовий текст польською мовою для перекладу на українську залучено Євгена Синкевича, який разом зі студентами-практикантами спеціальності міжнародні відносини здійснили переклад основної частини тексту. Із любязної згоди професора Станіслава Стемпєня дана виставка розміщується на сайті університету і має на меті ознайомити студентів та викладачів з однією із яскравих сторінок співпраці польського та українського народів у боротьбі за незалежність.  

ПОЛОЖЕННЯ

про україно - польський науковий історичний Центр

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

 

 Україно - польський науковий історичний Центр (далі Центр) створений

як науково-дослідний підрозділ Інституту міжнародних відносин, історії та філософії

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Центр створений та діє відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», статуту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та цього Положення.
 • Центр створено на громадських засадах та принципах добровільності.
 • Положення про Центр затверджує вчена рада університету.
 • Кординатора роботи центру своїм розпорядженням призначає ректор університету.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 Головною метою Центру є здійснення науково-дослідної діяльності з метою вивчення українсько-польських відносин, дослідження діяльності польської національної меншини в Україні та української національної меншини в Республіці Польща, заохочення викладачів до виконання спільних з польськими колегами проектів, зміцнення (за рахунок грантів) матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в університеті, підтримка талановитої студентської молоді та молодих науковців, допомога в задоволенні їхніх наукових інтересів та особистісної самореалізації.

 • Основні напрями діяльності Центру.

Науковий:

 • заохочення та підтримка науково-дослідницької діяльності та співпраці науковців університету і науковців Республіки Польща;
 • створення банку наукових і науково-практичних програм (грантів, фундацій) із подальшою розробкою науково-дослідницьких з пріоритетних напрямів українсько-польських відносин, історії України та Польщі;
 • підтримка ідей проведення спільних українсько-польських конференцій;
 • популяризація науки в молодіжному середовищі та створення нового формату інтелектуального дозвілля молоді (спільно з Радою молодих учених університету);
 • проведення круглих столів, читання лекцій проведних фахівців з польсько-української проблематики;
 • реалізація програм стажувань, програм обміну між науковцями університету на вищих навчальних закладів Республіки Польща;
 • участь представників Центру в роботі Професорського клубу університету;
 • співпраця з учасниками Малої академії наук.

Освітній:

 • розповсюдження інформації та консультування щодо програм академічного обміну студентів, міжнародних грантів на наукову діяльність та стипендій на навчання;
 • створення банку нових місць практики та стажування в Республіці Польща для студентів і науковців;
 • сприяння в розробці й апробуванні авторських методик і навчальних технологій, інноваційних методів, раціоналізаторських прийомів і форм роботи, моделей навчального та виховного процесів, управлінської діяльності в межах виконання навчальних (курсових, бакалаврських, магістерських) і наукових проектів та проходження практики;
 • організація літніх шкіл за окремими науковими напрямами чи проблемами.

Інформаційний:

 • здійснення консультативно-інформаційної підтримки викладачів та університетської молоді за різними напрямами наукової, соціальної, громадської та інших видів інноваційної діяльності;
 • інформування про діяльність Центру, популяризація його діяльності за допомогою засобів масової інформації, офіційного Сайту університету, студентського телебачення, інформаційного стенду Центру;
 • налагодження контактів з Посольством Республіки Польща в Україні, а також Черкаським культурно-національним товариством «Полонія»
 • налагодження співпраці з подібними центрами та громадськими організаціями в Україні та Республіці Польща.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ

 • Органами управління Центру є: ректор університету, координатор, співголови центру, консультативно-експертна рада.
 • Координатор (керівник) ради:
 • пропонує основні напрямки діяльності Центру;
 • подає необхідні документи організаційної діяльності Центру;
 • узгоджує склад груп для розроблення та реалізації окремих питань, проектів, програм тощо;
 • пропонує склад делегацій, які представляють Центр на наукових форумах та інших заходах;

Співголови центру:

 • сприяють залученню обдарованих студентів, аспірантів і молодих науковців до виконання науково-дослідницьких розробок, які фінансують за рахунок грантів та спонсорської допомоги;
 • сприяють інноваційно-патентній діяльності молодих вчених, висвітленню результатів науково-дослідницької роботи через наукові видання й електронні засоби масової інформації;
 • інформують вчених щодо конференцій, умов участі в національних і міжнародних конкурсах і грантах, адрес фондів підтримки молодих вчених тощо;
 • надають допомогу в публікації наукових статей та участі в наукових конференціях, що проводять в університеті та інших організаціях;
 • ініціюють і організовують в університеті проведення лекцій і науково-практичних семінарів провідних фахівців Польщі для молодих вчених;
 • сприяють розвитку міжвузівського співробітництва молодих вчених.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Ректорат, навчально-наукові інститути, факультети, науково-дослідний департамент, кафедри університету повинні всебічно сприяти діяльності та найповнішому інформаційному забезпеченню Центру.