bgb
 
 
 

poloniynuy

Головні завдання Полонійного центру:

 • слугувати методичною базою якісної професійної підготовки студентів-перекладачів з дисциплін полоністичного циклу;
 • надавати бібліографічну допомогу студентам і викладачам у доборі теоретичного та практичного матеріалу у галузі полоністики для виконання наукових робіт;
 • виконувати функцію культурно-освітнього осередку, який промує  польську  мову і культуру  та підтримує партнерську стосунки з польськими науковими, культурними та дипломатичними осередками.

Партнери Полонійного центру:

 • Відділ науки і культури Посольства Республіки Польща в Україні;
 • Відділ науки і культури Консульського пункту Посольства Республіки Польща в Україні;
 • кафедра полоністики Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка;
 • кафедра полоністики Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • кафедра слов’янських мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Інститут польської філології Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні;
 • Центр польської мови і культури для полонії і іноземців УМКС в Любліні;
 • громадська організація «Допомога полякам на Сході» у Варшаві;
 • Польський Інститут у Києві;
 • Дім Польщі у Києві та ін.