bgb
 
 
 

 З 2017 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького функціонує навчально-наукова лабораторія квантової хімії (наказ № 184 від 13.09.2017).

Завідувач лабораторії:

  • доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри хімії та наноматеріалознавства Мінаєв Борис Пилипович;

До основних напрямів досліджень лабораторії належать:

  • квантовохімічний аналіз електронної будови та спектральних властивостей органічних, неорганічних та металоорганічних сполук;
  • молекулярний дизайн одно- та двовимірних напівпровідникових матеріалів методом теорії функціоналу густини;
  • квантовохімічне моделювання механізмів електроокиснення фенолів;
  • дослідження реакційної здатності N-сульфініланілінів та їх схильності до реакцій цикло-приєднання в групі N–S=O.

На даний момент в лабораторії виконується проект в межах держбюджетного фінансування МОН України: "Тандемні органічні світлодіоди з високою квантовою ефективністю на основі ультратонких емісійних шарів із трансфером енергії від ексиплексу" (№ 0121U107533; 2021–2023 р.)

За результатами роботи лабораторії за 2020 рік опубліковано 18 наукових праць: 8 наукових статтей, з яких 6 статтей у міжнародних виданнях з імпакт-фактором таких як New Journal of Chemistry (Імпакт фактор 3.288), Journal of the American Chemical Society (Імпакт фактор 14.612), Angewandte Chemie - International Edition (Імпакт фактор 12.959), Polyhedron (Імпакт фактор 2.067) та ін. За результатами наукових конференцій та семінарів опубліковано 10 повідомлень.

У 2021 році вагомим досягненням лабораторії квантової хімії є публікація наукової статті, авторами якої є Наталія Карауш-Кармазін, Гліб Баришніков та професор Борис Мінаєв, у Журналі хімії матеріалів C (Journal of Materials Chemistry C, імпакт фактор 7.059), Королівського хімічного видавництва (Великобританія). Наукова робота присвячена квантовохімічному дослідженню провідності серії гетероциркуленів як перспективних матеріалів для органічної електроніки.

Отримані результати щодо квантово-хімічного моделювання реакцій взаємодії кисню з органічними субстратами покладено в основу дисертаційної роботи аспіранта Панченка Олександра на тему «Спін-каталіз в біохімічних реакціях молекулярного кисню».