bgb
 
 
 

shewchenco

Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень — науково-дослідний підрозділ у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, який координує свою роботу з відділом шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Створений восени 1999 року за спільним рішенням дирекції Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ректорату Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького та Черкаської облдержадміністрації. У грудні 2004 р. існування й діяльність ЧНЦШД було стверджено спільним наказом Міністра освіти і науки України В. Кременя та Президента НАН України Б. Патона (наказ № 530/971 від 23.12.2004 р.). Директор центру — проф. В. Поліщук, заступник — проф. В. Пахаренко, співробітники — проф. Л.Кавун, доцент Л. Скорина. Cклад центру постійно корегується. До дослідницької роботи долучаються обдаровані студенти й магістранти.

Предмет дослідження центру — художня творчість (поезія, проза, драматургія) Т. Шевченка, а в ній — індивідуальна творча система митця, її стильові характеристики, компаративний аналіз (європейський контекст, національний фольклор). Мета роботи — постановка і дослідження актуальних (спірних, «проблемних») тем шевченкознавства з урахуванням сучасних найширших можливостей вибору дослідницьких методик і методологій, винесення означених комплексів проблем на відповідні наукові конференції (міжнародні, всеукраїнські); вироблення узагальнених рекомендацій, суджень щодо аналізованих аспектів.

SH3

Шевченків світ № 3

SH4

Шевченків світ № 4

SH6

Шевченків світ № 10