bgb
 
 
 

У межах співпраці Черкаського національного університету з Інститутом української мови НАН України, Східноподільським діалектологічним центром Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відкрито спільний Науковий центр діалектологічних досліджень Середньої Наддніпрянщини, який функціонує як структурний підрозділ ННІ української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького при кафедрі українського мовознавства і прикладної лінгвістики ЧНУ.

Завідувач лабораторії:

  • доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики ЧНУ Мартинова Ганна Іванівна.

Науковий консультант:

  • доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Гриценко Павло Юхимович

Основною метою діяльності центру є поглиблення та розширення досліджень середньонаддніпрянського діалекту як мовно-територіальної одиниці та основи української літературної мови, координація наукової діяльності вишу в цій царині з академічною наукою та підготовкою робіт МАН.

На сьогодні робота центру є основою для реалізації низки завдань:

  • видання «Словника середньонаддніпрянських говірок» на ґрунті створеної текстотеки говірок Середньої Наддніпрянщини та комп’ютерної бази даних;
  • створення графічного інтерфейсу середньонаддніпрянських говірок і розміщення його в репозитарії наукової бібліотеки Університету, що знайде використання у видавничій справі, зокрема при редагування художніх текстів, коментуванні семантики регіоналізмів;
  • використання електронної картотеки, текстотеки та фонотеки середньонаддніпрянських говірок для написання кандидатських дисертацій, кваліфікаційних робіт, а також учнівських робіт МАН з метою популяризації багатства народної мови як підґрунтя українського літературного стандарту;
  • видання наукового збірника «Мовознавчий вісник» із всеукраїнським і зарубіжним поширенням;
  • участь в організації міжнародної конференції «Лінгвалізація світу»;
  • участь у підготовці словника українських народних говорів.

Зазначені завдання викладачі реалізують в руслі виконання кафедральних тем «Українська мова в парадигматичному просторі сучасної лінгвістики», «Поліпарадигматичний простір сучасного лінгвістичного українознавства».