bgb
 
 
 

psuhodiagnostu

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Завідувач лабораторії  — завідувач кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент Чистовська Юлія Юріївна.

Лабораторія зосереджує прикладні ресурси кафедри психології і служить для ефективного використання та розвитку експериментального потенціалу університету в галузі психодіагностики та медичної психології.

У лабораторії здійснюється моніторинг психологічного та психофізіологічного стану студентської молоді в процесі навчання та під час занять фізичною культурою і спортом вищих досягнень.

Регулярно проводяться психологічні дослідження особливостей поведінки та психічних станів студентів різних факультетів. Окрім того, здійснюються скринінгові дослідження психічного стану та психічного здоров’я студентської молоді.

Ведеться тісна співпраця з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, а також з кафедрою психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співробітники лабораторії беруть участь у роботі  всеукраїнських конференцій та виступають з доповідями та матеріалами результатів досліджень.