bgb
 
 
 

tyruzm

 Науково-дослідний Центр туризмології і екскурсознавства працює на основі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», Закону України «Про вищу освіту».

Науково-дослідний Центр туризмології і екскурсознавства є підрозділом кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що створюється з метою ефективного досягнення сталого розвитку інтеграційних процесів в експериментальних науково-дослідних дослідженнях у туристсько-екскурсійній справі.

Мета – підвищувати науково-дослідну діяльність викладачів, формувати професійні туристські знання студентів. Засобами туристично-екскурсійних програм і презентацій забезпечувати організацію іміджево-профорієнтаційної роботи університету. Залучати до туристично-екскурсійної діяльності студентів університету на основі навчання на курсах екскурсоводів та керівників туристичних груп.

Функції та завдання Центру туризмології і екскурсознавства:

  • виконання науково-дослідних робіт;
  • сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів та рівня їхньої туристської майстерності;
  • просвітницька діяльність з метою іміджево-профорієнтаційної роботи, залучення майбутніх абітурієнтів до університету;
  • співпраця з науково-дослідними, вищими навчальними закладами, Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, загальноосвітніми школами І-ІІІ ступеня, музеями, історико-культурними заповідниками;
  • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, круглих столів з проблем туризмології та екскурсознавства.

Центру туризмології і екскурсознавства організовуються і впроваджуються тематичні туристично-екскурсійні програми: «Історія Черкащини і України», «Духовна спадщина Черкащини», «Природознавство Черкащини і України», «Історичні міста і села Черкащини», «Етнографічні особливості Середнього Подніпров’я», «Історико-краєзнавчі музеї Черкащини», «Архітектурно-містобудівні екскурсії», «Літературно-меморіальні маршрути», «Заповідники Черкащини і України».

Проводяться майстер-класи з екскурсійної справи.