bgb
 
 
 

Метою діяльності Науково-консультаційного центру «Освіта і розвиток без обмежень» є створення належних умов для розкриття наукового потенціалу осіб, які навчаються та працюють в інституті, розвитку в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи; надання консультацій щодо сучасних вимог для підготовки наукових робіт; створення умов для безпосереднього контакту молодих учених з визнаними науковцями України та світу; обміну досвідом науково-практичних досягнень у галузі педагогічної науки.

До основних завдань Науково-консультаційного центру «Освіта і розвиток без обмежень» належать: залучення осіб, які навчаються в інституті, до науково-дослідницької діяльності; пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються та працюють в інституті, надання їм всебічної допомоги; участь в організації та розвитку співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями; залучення студентів, аспірантів, молодих учених та викладачів інституту до участі в наукових конкурсах, олімпіадах, проектах, грантах, конференціях; узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють в інституті; пошук, виявлення та використання ресурсів міжнародного, а також вітчизняного освітньо-професійного середовища з питань залучення підходів соціальної інклюзії для ефективного задоволення існуючих гуманітарних, суспільних та освітньо-професійних потреб підготовки фахівців у галузі соціальної роботи; оцінювання освітньо-професійних, гуманітарних та суспільних потреб людей з особливими потребами; планування та виконання освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і програм, пов’язаних із вирішенням проблем людей з особливими потребами, які навчаються у вищому навчальному закладі; надання консультаційних послуг із створення безпечного освітнього середовища для людей з особливими потребами; поширення виявленого передового світового досвіду у створенні безпечного освітнього середовища для інтерпретації, адаптації та творчого застосування цього досвіду в Україні, зокрема, шляхом розроблення пропагандистських матеріалів та їх поширення через тренінгову, консультативну діяльність, розміщення матеріалів на веб-сайті інституту; підтримка освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і програм, скерованих на врегулювання проблем людей з особливими потребами та їх інформаційний супровід; налагодження співпраці з громадсько-політичними організаціями, державними та муніципальними установами та органами, вищими навчальними закладами с питань соціальної інклюзії; налагодження співпраці із ЗМІ з метою сприяння поширенню досвіду соціальної інклюзії.

Науково-консультаційний центр «Освіта і розвиток без обмежень» це: майстер-класи, тренінги, семінари, лекції, презентації у рамках постійно діючого семінару для студентів, аспірантів та викладачів інституту: «Наукові публікації: проблеми та поради»; спільні семінари з науковою бібліотекою; консультативна та практична допомога в організації наукової роботи студентів та викладачів інституту.