bgb
 
 
 

Сайт інституту: http://ndis.cdu.edu.ua/

Директори:

2001 — 31.08.2022 — доктор історичних наук, професор А. Г. Морозов.

01.09.2022 — дотепер — доктор історичних наук, професор С. В. Корновенко.

Науково-дослідний інститут селянства та вивчення аграрної історії створено в 2000 р.

Тематика досліджень :

  • історичні форми ментальності, соціально-економічного та громадсько-політичного світогляду селянства;
  • форми політичної самоорганізації українського селянства;
  • аграрні перетворення в добу української національної української революції 1917-1921 рр.;
  • концепція Великої селянської революції 1902—1933 рр.;
  • історія української селянської кооперації;
  • гендерні проблеми сільської місцевості;
  • актуальні проблеми аграрної політики перехідного періоду;
  • актуальні проблеми українського села в кінці ХХ на початку ХХІ ст.;
  • проблеми взаємин між селянством та навколишнім середовищем у фокусі екологічної історії;
  • неформальна економіка сільського двору в другій половині XX ст. на Правобережній Україні.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ