bgb
 
 
 

 Науково-дослідна лабораторія когнітивно-дискурсивних досліджень (ННІ іноземних мов)

Завідувач – проф. С. А. Жаботинська

Науково-дослідна лабораторія когнітивно-дискурсивних досліджень (далі лабораторія) є науковим підрозділом ННІ іноземних мов, створеним із метою здійснення сучасних теоретичних і прикладних досліджень у галузі когнітивної лінгвістики і дискурсології. Когнітивні дослідження лінгвальних явищ, представлених у різних мовах, спрямовані на встановлення природи зв’язку мовних / мовленнєвих структур зі структурами й операціями мислення. Відтворені концептуальні (поняттєві) моделі, що є підґрунтям мови і мовлення, використовуються у створенні новітніх методик теоретичного аналізу лінгвільних даних, а також у розробленні прикладних напрямів застосування отриманого теоретичного доробку. Дискурсивні дослідження різнопланових комунікативних ситуацій спрямовані на встановлення закономірностей організації монолінгвального та багатолінгвального комунікативного процесу. Лабораторія зосереджує теоретичні і прикладні напрацювання викладачів ННІ іноземних мов у різних галузях сучасної когнітивно-дискурсивної лінгвістичної парадигми та сприяє розбудові наукового потенціалу університету.

Напрями роботи лабораторії: теорія і методологія когнітивних і дискурсивних досліджень мови і мовлення; застосування концептуальних (поняттєвих) структур в укладанні навчальних двомовних комбінаторних словників-тезаурусів різного тематичного (у тому числі фахового) спрямування; нова методика викладання іноземних мов, базована на нейрокогнітивних засадах, тобто природних особливостях людського мислення / мозку; політична лінгвістика, що вивчає політичний дискурс і вплив мови політики на суспільну свідомість

Завданнями та функціями лабораторії є: (i) забезпечення виконання науково-теоретичних та прикладних планових робіт викладачами; (ii) робота з докторантами, аспірантами, магістрантами та студентами ННІ іноземних мов, сприяння підвищенню якості підготовки фахівців; (iii) розроблення нових методик дослідження і викладання іноземних мов, методик укладання галузевих словників-тезаурусів, методик аналізу інформаційного впливу на суспільну свідомість: (iv) поширення результатів досліджень у наукових та викладацьких колах; (v) просвітницька діяльність з метою ознайомлення громади з природою зв’язку між мовою і мисленням та з факторами успішності комунікації; (vi) координація науково-прикладних досліджень університету з діяльністю наукових і громадських організацій (Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики, Українського Фулбрайтівського кола та ін.).