bgb
 
 
 

ecologiya

 Науково-дослідна лабораторія з екології створена у 2010 році.

Очолює її завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій, кандидат біологічних наук, доцент Олександр Васильович Спрягайло.

Лабораторія створена для проведення наукових досліджень, необхідних для оцінки сучасного стану біоти в регіоні, ефективності наявного в Україні рівня використання ресурсів навколишнього природного середовища та розробки дієвих механізмів оптимізації природокористування і збереження біологічного різноманіття.

У межах діяльності лабораторії науковці ННІ природничих та аграрних наук здійснюють дослідження стану навколишнього середовища на основі як інструментальних підходів і методів біотестування, так і безпосередньо в природі визначають стан популяцій типових, рідкісних чи зникаючих видів рослин

Основні завдання лабораторії:

  1. Виявлення основних проблем, пов’язаних із збереженням біологічного різноманіття в Черкаській області.
  2. Встановлення основних показників існування і функціонування популяцій созологічно цінних видів рослин і тварин.
  3. Виявлення основних проблем раціонального природокористування в регіоні.
  4. Розробка рекомендації щодо охорони рідкісних видів та їхніх угруповань, а також видів, що мають господарське значення.

Співробітники лабораторії здійснюють постійний моніторинг популяцій рідкісних і зникаючих видів живих організмів та важливих для їхнього існування біотопів, здійснюють контроль сучасного стану об’єктів природно-заповідного фонду Черкаської області та прилеглих регіонів, створюють наукові обґрунтування для заповідання нових територій.

Протягом 2016-2020 років лабораторія виконувала прикладні наукові дослідження «Екологічні основи раціонального природокористування та збереження біорізноманіття в контексті Сталого розвитку» (номер державної реєстрації: 0116U003852). Протягом 2018-2020 років на замовлення Черкаської ОДА та за фінансування Черкаської обласної ради здійснено обстеження природно-заповідних об’єктів ряду районів Черкаської області «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду».

Лабораторія є важливим центром екологічної експертної думки, ядром досліджень біологічного різноманіття в регіоні, осередком природоохоронної роботи в Черкаській області.

Контакти: каб. 623а, бульв. Шевченка, 81, Черкаси, Черкаська область, 18031