bgb
 
 
 

Лабораторія створена з метою посилення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі управління й автоматизації наукових досліджень, ширшого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів до розв'язання наукових завдань.