bgb
 
 
 

.

На базі кафедри менеджменту та економічної безпеки (МЕБ) навчально-наукового інституту (ННІ) економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького функціонує лабораторія «Дослідження проблем менеджменту в сучасній економіці», яка є науковим підрозділом кафедри, що надає студентам та викладачам можливість проводити сучасні дослідження в царині менеджменту, а також користування комп’ютерною технікою, мультимедійним проектором для проведення лекційних та семінарських занять.

Окрім того, до практичних і лекційних занять, що проводяться на базі лабораторії, тут проводять свої відкриті заняття наші висококваліфіковані викладачі як для україномовних, так і для англомовних груп із менеджменту організацій.

Важливим є те, що кафедрою залучаються ведучі практики та менеджери різних галузей. Це значно підвищує рівень викладання та створює сучасний продуктивний підхід до студентів. Лабораторія слугує як безпосередній механізм з’єднання теоретичних знань, набутих на лекційних заняттях, з безпосереднім досвідом провідних практиків.

Основні завдання Лабораторії:

  • залучення осіб, які навчаються на факультеті до науково-дослідницької діяльності;
  • залучення студентів, аспірантів, молодих учених та викладачів кафедри до участі в конференціях;
  • узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють на кафедрі;
  • здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково дослідних досліджень, спрямованих на розробку актуальних проблем менеджменту в сучасній економіці, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і навчально-виховний процес Університету;
  • розробка необхідних для навчального процесу наукових та методичних матеріалів відповідно до актуальних та перспективних навчальних та наукових напрямків діяльності кафедри, інституту та Університету.