bgb
 
 
 

Відділ кадрової та організаційно-правової роботи є самостійним структурним підрозділом університету, створений наказом ректора за погодженням із вченою радою. 

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про вищу освіту», указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері кадрової та правової роботи, діловодства та архівної справи, реєстраційного обліку, в тому числі військового, фізичних осіб, правилами та стандартами документаційного забезпечення управління університету, а також Статутом університету, Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом університету, Правилами внутрішнього розпорядку, штатним розписом університету, а також Положенням про відділ.

Основними задачами та функціями відділу є:

- організація та забезпечення комплектування вакантних посад університету працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікацій відповідно до штатного розпису; 

- загальний облік всіх категорій працівників;

- обчислення науково-педагогічного стажу професорсько-викладацького складу  університету та внесення пропозицій щодо встановлення їм надбавок за вислугу років;

- контроль за дотриманням графіку переобрання науково-педагогічних працівників на відповідні посади;

- підготовка проектів наказів з особового складу, руху студентів, основної та адміністративно-господарської діяльності, інших розпорядчих документів, віднесених до компетенції відділу;

- облік відпусток працівників і складання зведеного графіку відпусток за пропозиціями керівників структурних підрозділів;

- ведення реєстраційного обліку студентів і працівників Університету, які проживають у гуртожитках, а також їх військового обліку;

- облік, реєстрування та зберігання наказів з кадрової, основної та адміністративно-господарської діяльності, ознайомлення з ними працівників, яких вони стосуються, під підпис, доведення наказів, інших розпорядчих документів ректора та проректорів до керівників структурних підрозділів і безпосередніх виконавців;

- оформлення, зберігання та видача працівникам трудових книжок, дублікатів трудових книжок, своєчасне внесення до них необхідних даних і ознайомлення з записами власників;

- формування, ведення та зберігання особових справ працівників і студентів університету та іншої кадрової документації;

- здійснення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушень чинного законодавства України та локальних нормативних актів університету;

- юридична експертиза проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами університету, погодження (візування) за наявності правових підстав для їх прийняття;

- розробка номенклатури справ університету, здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і оперативного зберігання справ у структурних підрозділах, складання графіків та приймання документів від структурних підрозділів на зберігання до архіву; 

- приймання та реєстрація вхідної кореспонденції, прийом, попередній розгляд отриманих документів, передача їх, згідно з розподілом обов’язків, на розгляд керівництву та на виконання в структурні підрозділи. Реєстрування та надсилання за призначенням вихідної кореспонденції;

- оперативний контроль за рухом та виконанням наказів, доручень ректора університету, розпоряджень проректорів, усних та письмових звернень громадян, інформаційних запитів.

- прийняття на зберігання в архіві документів від структурних підрозділів;

- видача архівних документів для службових потреб, а за наявності правових підстав, архівних довідок, копій витягів з наказів на запити фізичних і юридичних осіб.


Контактна інформація відділу:

Відділ розміщується на першому поверсі навчального корпусу № 1, бульвар Шевченка, 81.

Режим роботи: понеділок–п’ятниця: 08:30–17:30. Перерва на обід з 13:00 до 14:00.


  

Начальник відділу:

ГУК Богдан Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент

 

Каб.107

Тел.: (0472) 35 44 58

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

Юрисконсульт: МИХАЛЬЧЕНКО Антоніна Віталіївна

Каб.205

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сектор роботи з постійним особовим складом

Каб. 124

Тел.: (0472) 35 44 58

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Фахівці:

БИТКО Світлана Дмитрівна: формування проектів наказів; узагальнення графіків відпусток та їх облік; реєстрація, оформлення та облік листків непрацездатності працівників.

КОВРИГА Наталія Григорівна: облік військовозобов’язаних і призовників університету; підготовка довідок для військкоматів; оформлення документів до конкурсного відбору науково-педагогічних працівників.

ФЕДОРЧУК Олена Вікторівна: робота з особовими справами, трудовими книжками працівників; підготовка довідок на замовлення  працівників;облік  спеціального стажу педагогічних та науково-педагогічних працівників.


Сектор роботи зі студентським складом

Каб. 101

Тел.: (0472) 35 28 50

(робота з особовими справами студентів, видача довідок, документів про освіту, формування проектів наказів)

 ЗДІР Наталія Василівна

СІГОРА Тетяна Дмитрівна


 КАДРОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ