bgb
 
 
 

Із 1 квітня кафедрою державної служби, публічного адміністрування та політології здійснюється прийом документів від абітурієнтів (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, каб. № 130, 128) для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (Постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 789).

До магістратури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на заочну форму навчання за державним замовленням (Нацдержслужба) приймаються державні службовці, посади яких належать до 6 – 9 груп оплати праці, а також посадові особи органів місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 5 – 7 категорії посад у органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста, бакалавра, працюють у органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як 1 (один) рік на момент подання документів до приймальної комісії.

На заочну форму навчання за контрактом приймаються державні службовці та недержавні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та не посадові особи місцевого самоврядування (всі, хто бажає).

Документи для вступу: заява про вступ; 4 кольорові фотокартки (3х4); копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією університету. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань із: основ держави та права, основ економіки, іноземної мови та після співбесіди з питань, що стосуються державного управління (державною мовою).

Термін навчання на заочній формі становить 1 рік і 4 місяці.

Навчання починається 1 вересня року вступу.

Із 10 липня до магістратури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького запрошуються вступники на денну (очну) форму навчання.

На навчання за державним замовленням (МОН України) приймаються державні службовці та недержавні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та не посадові особи місцевого самоврядування (всі, хто бажає), які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста, бакалавра.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами таких вступних випробувань: єдиний вступний іспит із іноземної мови (ЗНО з іноземної мови для тих, хто здобув ступінь вищої освіти бакалавра); фахове вступне випробування (основи держави та права, основи економіки); додаткове вступне випробування (співбесіда з питань, що стосуються державного управління);

На денну (очну) форму навчання за контрактом приймаються державні службовці та недержавні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та не посадові особи місцевого самоврядування (всі охочі), які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста, бакалавра (бакалаври складають єдиний вступний іспит із іноземної мови).

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань: вступний іспит із іноземної мови (не ЗНО для спеціалістів і магістрів!); фахове вступне випробування (основи держави та права, основи економіки); додаткове вступне випробування (співбесіда з питань, що стосуються державного управління).

Випускова кафедра: Державної служби, публічного адміністрування та політології (завідувач кафедри – доктор державного управління Шарий В’ячеслав Іванович; т. 0472 376067; 0987876903).

 

Кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології