bgb
 
 
 

У службі зайнятості можна отримати ваучер на навчання. Це додаткова можливість отримати нову спеціальність державним коштом.

Ваучер — це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Яким документом регулюється порядок видачі ваучерів

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» від 20 березня 2013 р. № 207.

Право на отримання ваучера мають:

1. Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку.

2. Особи, звільнені з військової служби, (крім військовослужбовців строкової служби), у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію.

3. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, до досягнення ними пенсійного віку.

4. Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

5. Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

6. Особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи.

7. Особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

8. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій.

Не користуються правом на отримання ваучеру

1. Особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти.

2. Особи, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

3. Особи, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Куди звертатися для отримання ваучеру

Слід звернутися з заявою до центру зайнятості. Заява може бути подана особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Які документи слід мати при собі

Документи, які подаються усіма особами для отримання ваучера до центру зайнятості:

1. Паспорт.

2. Трудову книжку (дублікат трудової книжки) у разі наявності або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи.

3. Документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) чи еДокумент про освіту (за наявності).

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).

Крім того, заявник повинен подати документи, що підтверджують його належність до однієї з зазначених у переліку категорій (довідку ВПО, акт огляду медико-соціальною експертною комісією тощо).

Як довго чекати рішення

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Яка вартість ваучера

Вартість ваучера – не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тис. грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно.

Перелік спеціальностей за якими можливо отримати ваучер в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

012 «Дошкільна освіта»

014 «Середня освіта» (математика, фізика, українська мова і література, хімія)

051 «Економіка»

053 «Психологія»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво та торгівля»

121 «Інженерія програмного забезпечення»

122 «Комп’ютерні науки»

124 «Системний аналіз»

126 «Інформаційні системи та технології»

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

222 «Медицина»

231 «Соціальна робота»

242 «Туризм і рекреація»

Приймальна комісія