bgb
 
 
 

Міністерство освіти і науки України
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
ПВНЗ «Європейський університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Київський національний університет
технологій і дизайну
Університет Марії Кюрі-Складовської
(Польща)
Інститут досліджень в галузі корпоративної безпеки (Словенія)
Молдавська економічна академія (Молдова)
Гомельський державний
університет імені Франциска Скорини (Білорусь)

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформуємо Вас про проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки», яка проводиться 25-26 березня 2016 року кафедрою менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції.
Мета конференції: обговорення актуальних питань розвитку управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки
Тематичні напрямки роботи конференції:
Секція 1. Система економічної безпеки підприємства: управлінський аспект
Секція 2. Управління ризиками та загрозами економічній безпеці підприємства
Секція 3. Управління кадровою безпекою підприємства
Секція 4. Інформаційне забезпечення економічної безпеки
Секція 5. Безпека суб’єктів гостинності
Секція 6. Національна економічна безпека України
Секція 7. Безпека банківської діяльності
Секція 8. Підготовка фахівців у сфері безпекознавства

Робочі мови конференції:
українська, англійська, російська.


Контактна інформація оргкомітету:
18031, м. Черкаси, вул. Шевченко, 81, корпус № 1, ауд. 223а, кафедра менеджменту та економічної безпеки
Горячківська Ірина Вікторівна
тел. (068) 814-96-10 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Регламент роботи конференції:

25.03.2016 р.
10 00 – 1100 Реєстрація учасників. Огляд виставки науково-методичних видань
11 00 – 1330 Відкриття конференції. Пленарне засідання
13 30 – 14 00 Перерва на каву
14 00 – 16 00 Робота секцій
26.03.2016 р.
09 00 – 19 00 Виїзне засідання конференції.
Круглий стіл. Від’їзд учасників конференції

Умови участі у конференції

Організаційний внесок учасника конференції становить 200 грн. та 100 грн. – дистанційна участь, а також для студентів ВНЗ-організаторів.
У вартість організаційного внеску включено: видання збірника, сертифікат учасника, кава-брейк, проживання в гуртожитку університету, оглядова екскурсія другого дня.
Учасники за бажанням додатково оплачують: проїзд, вечірній фуршет, додаткові екскурсії, проживання у готелі.
Оплата випуску монографії – 20 грн. за сторінку.
За бажанням, можна подати до оргкомітету наукову статтю для публікації у збірнику наукових праць ЧНУ ім. Б.Хмельницького «Економічні науки», що включений до переліку фахових видань з економіки (www.cdu.edu.ua).
Оплата випуску статті у фаховому виданні – 30 грн. за сторінку.
Представники зарубіжних ВНЗ-партнерів та доповіді докторів наук, подані без співавторства – друкуються безкоштовно.
Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.
Реквізити для оплати через Приватбанк:
Отримувач: Горячківська Ірина Вікторівна, картка в Приватбанку номер 5168755387553213.
Призначення платежу: поповнення рахунку окремими квитанціями по кожному платежу, в тому числі й комісія банку
Матеріали та квитанцію про оплату просимо надіслати на електронну адресу оргкомітету до 06.03.2016 р. Розсилка збірників учасників заочної форми участі у конференції буде здійснено протягом 2-3 тижнів після проведення конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг – 2-4 сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці. Файл із текстом тез подається у форматах .doc, .rtf., текстовий редактор Word 2003, 2007.
Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний шрифтом Times New Roman, кегель 14, абзацний відступ – 10 мм., через 1 інтервал. Редактор формул – MS Equation. Рисунки, схеми мають бути вставлені як об’єкт Рисунок MS Word. Поля по 20 мм. Сторінки не нумеруються.
У правому кутку зазначаються прізвище, ініціали автора (авторів) науковий ступінь, вчене звання. Нижче – назва установи, через один інтервал – назва тез великими літерами, через інтервал – текст. Наприкінці подається список використаних джерел, оформлених відповідно з вимогами ДАК України.
Вимоги до структури файлу:
Тези доповіді та заявка на участь у конференції повинні знаходитися у різних файлах із розширенням .doc, .rtf
Ім’я файла – прізвище першого автора. (наприклад: ivanov_tezy.doc, ivanov_zayavka.doc, ivanov_kvitanc.doc)
Файли з тезами, заявкою та копією квитанції про оплату оргвнеску повинні буди надіслані як вкладені в електронний лист.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

Зразок оформлення тез та матеріалів монографії

УДК 336
ІВАНОВ І.І., к.е.н, доцент,
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Механізм розвитку потенціалу підприємства
Сучасний стан економіки зумовлює необхідність удосконалення механізму розвитку потенціалу підприємства…
Список використаних джерел:
Гуменюк Д.О. Участь держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу / Д.О. Гуменюк // Фінанси України. – 2005. - № 10. – с. 51-54
Запрошення для участі у монографії !
Кафедра менеджменту та економічної безпеки запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії на тему:


«Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері»
Розділ 1. Системний підхід до вивчення злочинів в економічній сфері: основні етапи розвитку
Розділ 2. Організаційний механізм протидії економічним злочинам
Розділ 3. Рейдерство як одна із загроз економічній безпеці
Розділ 4. Економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері
Розділ 5. Зарубіжний та вітчизняний досвід боротьби зі злочинністю в економічній сфері

Вимоги до матеріалів монографії

1. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретико-методологічну або практичну цінність.
2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, повинні супроводжуватись конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого стану та можливі напрями використання викладених результатів наукових досліджень.
3. Обсяг матеріалів від 20 до 24 сторінок (1 др. арк.) українською, російською або англійською мовами.
4. Обов’язкові посилання на використані джерела прохання подавати по мірі згадування їх у тексті рукопису.
5. Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично.
6. Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова рецензія доктора економічних наук.
Вимоги до оформлення матеріалів монографії:
- Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.
Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані) або не згруповані рисунки.
- Формат текста: Word for Windows –2003/2007. Формат сторінки: А4. Поля: 2,0 см – з усіх боків.
Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; тип – Times New Roman, інтервал – 1,5
- Назва друкується великими літерами, вирівнювання - посередині. Нижче через інтервал з великої літери – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання та посада. Після відступу подається текст.
- Обов’язкове наведення списку використаних джерел.

ЗАЯВКА
на участь у роботі ІV Міжнародної
науково – практичної конференції
«Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки»
Прізвище ____________________________________
Ім’я __________________________________________
По батькові ___________________________________
Назва організації ______________________________
______________________________________________
Посада _______________________________________
Науковий ступінь _____________________________
Вчене звання _________________________________
Поштова адреса (з індексом) ___________________
_____________________________________________
Телефон/факс ________________________________
E-mail _______________________________________
Назва секції __________________________________
______________________________________________
Назва доповіді ________________________________
______________________________________________
Планую (потрібне підкреслити)
+ Виступити з доповіддю (до 10 хв.).
+ Виступити з інформацією (до 5 хв.).
+ Взяти участь як слухач.
+ Тільки публікації.
Потреба в гуртожитку__________________________
Потреба в готелі_______________________________

 

 

Оргкомітет