bgb
 
 
 

Із 01 квітня 2021 року кафедрою державної служби, публічного адміністрування та політології здійснюється прийом документів від абітурієнтів (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, каб. № 130) для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (Постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 789).

До магістратури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на заочну форму навчання за державним замовленням (Нацдержслужба) приймаються державні службовці, посади яких належать до категорії В, та Б-3, а також посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 5 – 7 категорії посад у органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста, бакалавра, працюють у органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як 1 (один) рік на момент подання документів до приймальної комісії.

*До Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на заочну форму навчання за контрактом приймаються державні службовці та недержавні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та не посадові особи місцевого самоврядування (всі бажаючі).

Документи: заява про вступ; 4 кольорові фотокартки (3х4); копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією Університету. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань із: основ держави та права, основ економіки, (*спеціалісти й магістри — складають ЄВІ з іноземної мови), (*бакалаври складають єдиний вступний іспит (ЗНО) з іноземної мови); та співбесіди з питань, що стосуються державного управління (державною мовою).

Зарахування слухачів на навчання здійснюється щороку до 25 серпня.

Термін навчання на заочній формі становить 1 рік і 4 місяці.

Навчання починається 1 вересня року вступу.

Із 12 липня 2021 року до магістратури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на:

*денну (очну) форму навчання за державним замовленням (МОН України) приймаються державні службовці та недержавні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та не посадові особи місцевого самоврядування (всі бажаючі), які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста, бакалавра.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань із: вступний іспит із іноземної мови для спеціалістів і магістрів (ЗНО з іноземної мови лише для бакалаврів); фахове вступне випробування (основи держави та права, основи економіки); додаткове вступне випробування (співбесіда з питань, що стосуються державного управління);

*денну (очну) форму навчання за контрактом приймаються державні службовці та недержавні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та не посадові особи місцевого самоврядування (всі бажаючі), які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста, *бакалавра (*бакалаври складають ЗНО з іноземної мови).

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань: вступний іспит із іноземної мови для спеціалістів і магістрів, ЗНО – лише для бакалаврів; фахове вступне випробування (основи держави та права, основи економіки); додаткове вступне випробування (співбесіда з питань, що стосуються державного управління).

Зарахування слухачів на навчання здійснюється щороку до 25 серпня.

Термін навчання на очній (денній) формі становить 1 рік і 4 місяці.

Навчання починається 1 вересня року вступу.

Випускова кафедра: Державної служби, публічного адміністрування та політології (в.о. завідувача кафедри — кандидат наук із державного управління, доцент Самойленко Лариса Яківна; т. 0472 376067, 0678020395).