bgb
 
 
 

Якщо ви не набрали порогового балу з одного з предметів НМТ, то можете вступити на підставі мотиваційного листа (виключно на контракт) на спеціальності, що мають  особливу підтримку:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно- вимірювальні технології

201 Агрономія

або на спеціальності, на які можна вступити за результатами творчого конкурсу:

024 Хореографія

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

017 Фізична культура