20 лютого 2018 року відбулася звітна конференція комітету Первинної профспілкової організації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. На конференції були присутні 94 делегати від усіх підрозділів університету. Також у роботі взяли участь перший проректор університету Василь Миколайович Мойсієнко та заввідділом соціального захисту та охорони праці обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України в Черкаській області Іван Федорович Берестовий, були запрошені проректори, директори інститутів і декани факультетів.

У рамках заходу присутні заслухали звіт очільника Первинної профспілкової організації Анатолія Івановича Стеценка та голови ревізійної комісії Катерини Сергіївни Гривачевської про роботу профкому за 2017 рік. У своїй доповіді Анатолій Іванович зупинився на основних моментах роботи первинної профспілкової організації. Так, голова профкому підкреслив, що робота профспілки, перш за все, була спрямована на захист прав та інтересів працівників та студентів університетської громади. Значна увага приділялась матеріальній підтримці членів профспілки, культурно-масовій та оздоровчій роботі, організації дитячого дозвілля та відпочинку. Конструктивний діалог з адміністрацією дозволив вирішувати гострі питання трудових та соціально-економічних відносин.

Голова ревізійної комісії Катерина Гривачевська підтвердила відповідність діяльності профкому статуту та плану роботи на 2017 рік. Результати перевірки виявили, що всі витрати були доцільними і відповідали статутним вимогам. Кошторис на 2018 рік складений з урахуванням усіх чинних норм оплати праці, грошових виплат та актуальних витрат на проведення культурно-масових, спортивних заходів та статутної діяльності профкому.

В обговоренні доповідей виступили делегати та запрошені конференції, які позитивно оцінили роботу профкому й запропонували конструктивні пропозиції щодо поліпшення його роботи в майбутньому. Зокрема, директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Леонід Анатолійович Нечипоренко звернув увагу на необхідність посилити роботу первинки з інформування спілчан про оздоровлення та запропонував поновити проведення спортивних змагань «Спартакіада здоров’я» серед викладачів.

У виступі доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Галини Яківни Майбороди пролунало побажання посприяти відновленню медичного профогляду працівників та покращити медичний супровід студентів і викладачів, які навчаються і працюють у 2-му та 4-му навчальних корпусах.

Професор кафедри історії України ННІ історії і філософії Владислав Федорович Боєчко побажав профспілці і надалі залишатися на сторожі гідних умов трудової діяльності та оплати праці.

Студентка 3-го курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій Юлія Сергіївна Снісаренко, яка представила роботу комісії профкому зі студентами, запропонувала у 2018 році приділяти більше уваги пошуку нових форм заохочення профлідерів.

Перший проректор університету Василь Мойсієнко акцентував увагу присутніх на постійній плідній співпраці на партнерській основі адміністрації університету та профкому. У своєму виступі, з-поміж інших конструктивних пропозицій, наголосив на необхідності долучення профспілки до профорієнтаційної роботи університету та активізації роботи над створенням нової редакції Колективного договору.

Іван Федорович Берестовий, виступаючи перед присутніми, підкреслив, що сьогодні профком університету пропагує ідею свідомого членства в профспілці через конкретні дії. Разом із тим він звернув увагу профспілкового комітету на необхідність посилення роботи з охорони праці, допомоги ветеранам АТО та пообіцяв усіляку підтримку з боку обкому.

Після обговорення та відповідей на запитання делегати та учасники конференції визнали роботу профкому задовільною і затвердили основні завдання на наступний рік.

Згідно порядку денного звітної конференції делегатами також було одноголосно підтримана пропозиція включення до складу профкому новообраного голову профбюро ННІ природничих наук Олександра Володимировича Іллюху.

У своєму заключному слові Анатолій Стеценко зауважив, що для профспілки завжди було і буде головним та пріоритетним завданням − захист соціально-економічних прав студентів, викладачів, співробітників університету. Тому всі критичні зауваження та побажання будуть обов`язково враховуватися у подальшій роботі первинки.

Первинна профспілкова організація Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького