Науковці ННІ міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяли участь у науково-методичному семінарі за участю колег з університету ім. Яна Длугоша (Польща).

З базовою доповіддю виступив професор Даніеля Маріуша Кукла (польський педагог, доктор філософії, суспільствознавства, декан факультету суспільних наук Університету гуманітарних та природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща) на тему: «Вища освіта згідно з суспільними та економічними змінами».

Говорили про сучасні компетенції, які отримують здобувачі освіти, про вимоги роботодавців до якості освіти, про грантові програми. Продовжили роботу над протоколами погодження освітньої програми 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії», як такої, що може мати подвійний диплом. Окрім викладачів, завідувачів кафедр до зустрічі доєдналася начальник відділу міжнародних зв’язків ЧНУ Олександра Дем’яненко, яка підтримала ініціативу зво-партнерів до впровадження нових практичних проєктів.

 

ННІ міжнародних відносин, історії і філософії