Черкаський національний пишається здобутками плеяди хіміків, наукові досягнення яких відомі в усьому світі. Серед них чільне місце посідає Валентина Олександрівна Мінаєва, яка 31 липня святкує свій ювілей.

Валентина Олександрівна закінчила Томський державний університет у 1967 році та аспірантуру в 1972 році за спеціальністю «Хімія напівпровідників». Захистила кандидатську дисертацію в тому ж 1972 році за спеціальністю «Фізична хімія». Отримані результати щодо дослідження фізико-хімічних явищ на поверхні арсеніду галію було впроваджено в виробництво напівпровідникових пристроїв. Після роботи в Інституті хімії нафти РВ АН СРСР молодшим науковим співробітником в 1974 році перейшла на посаду старшого викладача, а потім доцента в Карагандинському державному університеті, де працювала впродовж 15 років на кафедрі аналітичної хімії. З 1989 року і до цього часу плідно працює в Черкаському національному.

Початкові наукові дослідження Валентини Мінаєвої стосувались електрохімії халькогенідів та корозії металів. У Черкаському національному продовжила свої методичні напрацювання у викладанні аналітичної хімії, видала 15 посібників і підручників із різних розділів і спецкурсів, серед яких і застосування квантової хімії в аналізі. Валентина Олександрівна першою в Україні почала використовувати методи самоузгодженого поля і конфігураційної взаємодії для задач аналітичної хімії при розрахунках ультрафіолетових та інфрачервоних (ІЧ) спектрів комплексів іонів металів, стероїдних гормонів, барвників і люмінофорів для молекулярної електроніки.

Основними науковими здобутками є дослідження у сфері аналізу спектрів комплексів іридію, рутенію, роданідів, ксантенів.

Валентина Олександрівна є автором  144 наукових статей, зафіксованих у міжнародних бібліографічних базах даних, і має індекс Хірша h=18 за даними бази Скопус (всього 927 цитувань). За даними ГуглСколар має h=22 (1293 цитувань).

Бібліометрика української науки помістила Валентину Мінаєву на 15 місце серед всіх учених Академії Наук і університетів МОН України з галузі нанотехнології. Її роботи про ІЧ-спектри стероїдних гормонів і гетероциркуленів залишаються основними світовими досягненнями в цих галузях.

Щиро вітаємо Валентину Олександрівну з ювілеєм. Зичимо міцного здоров’я, довгих років продуктивної праці та сімейного благополуччя!

 

Ректорат, ННІ природничих та аграрних наук, профспілковий комітет