Кафедрою економіки підприємства, обліку і аудиту навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку».

Захід присвятили 100-річчю Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Метою проведення конференції стало обговорення актуальних проблем економіки та подальших перспектив європейського розвитку України.

У межах конференції було представлено п’ять наукових секцій: стан та стратегічні завдання економіки підприємства; актуальні проблеми обліку і оподаткування; розвиток фінансової системи України в умовах глобалізаційних перетворень; сучасні маркетингові інструменти формування конкурентних переваг; міжнародна економіка та проблеми євроінтеграції.

До участі у конференції долучилися науковці з різних куточків України, зокрема, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також Юрій Пасічник, д.е.н., професор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Людмила Гордієнко, д.е.н., доцентка Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова, Лариса Сідельникова, д.е.н., професорка Херсонського національного технічного університету, Ульяна Марчук, к.е.н., доцентка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наталія Мандра, к.е.н., доцентка Одеського національного політехнічного університету, Ольга Лактіонова, к.е.н., доцентка Приазовського державного технічного університету, Юлія Нестерчук, д.е.н., професорка Уманського національного університету садівництва, Яна Рибіцька, Таміла Чижова – кандидатки економічних наук, доцентки Херсонського національного технічного університету та інші.

Студенти, які брали участь у конференції під керівництвом науковців, отримали сертифікати учасників конференції, а також мали змогу апробувати результати досліджень випускних робіт.

Колектив кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту навчально-наукового інституту економіки і права щиро дякує всім учасникам конференції.

Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту