Професора кафедри української літератури та компаративістики ННІ української філології та соціальних комунікацій Василя Пахаренка обрано дійсним членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

З цієї нагоди завідувач кафедри, професор Володимир Поліщук вручив літературознавцю диплом:

— Василь Іванович абсолютно цілком і давно заслуговує на цей статус у Науковому товаристві імені Тараса Шевченка — одній із найдавніших академій наук України. Вітаю колегу з високим визнанням загальноукраїнського рівня!

Василь Пахаренко подякував присутнім за привітання та наголосив на необхідності наполегливої праці задля досягнення результатів:

— Це невимовно приємно, але й відповідально, бо розумієш, що колись були дійсними членами цього товариства такі видатні науковці, як Іван Франко, Михайло Грушевський, Степан Стоцький. Я розумію, що треба ще більше працювати, щоб рухатися в обраному напрямку.

Довідка. Наукове товариство імені Шевченка (акронім: НТШ) — всесвітня українська академічна організація, багатопрофільна академія наук українського народу. Рушійна сила формування та розвитку української науки кінця ХІХ — першої половини XX ст.

Встановлення української державності, не зважаючи на сучасний кризовий стан її інститутів та суспільства, а також успадкована від минулої тоталітарної системи інфраструктура науки (НАН України, університети, інші ВНЗ) суттєво впливають на зміну проблемних завдань та колишніх етаподних цілей Наукового товариства ім. Шевченка. Проте і сьогодні НТШ — це основана на власній методології громадська академія наук з розгалуженою системою освячених більш як віковою традицією наукових видань з проблем гуманітарних та стислих наук та штатною інфраструктурою для забезпечення творчого процесу (бібліотека, архіви, конференцзали, комп'ютерний осередок, друкарня, книгарня, оргтехніка). Відповідно до засад свого статуту, сформованих більш як сто років тому, НТШ спрямовує науковий потенціал вчених на відродження та модерне становлення Української нації та її Державності та вирішення глобальної проблеми знеросійщення України. В ділянці українознавства як пріоритетного наукового напрямку діяльність Товариства спрямована на збереження історичної пам'яті та етнокультурних вартостей українства, проведення досліджень української мови, літератури інших культурних надбань українського народу, розбудову широкого спектра суспільних наук. Не вступаючи в конкуренцію з іншими інституціями науки в Україні (офіційною академією наук, університетами), але констатуючи їх переважну націотворчу інфантильність НТШ бачить себе в ролі каталізатора націо- та державотворчих змін в українській науці та суспільстві. Наукові товариства ім. Шевченка поза Україною, як і в минулому, залишаються духовними об'єднавчими центрами української діаспори. Разом з тим, за сучасних умов становлення Української держави вони стають амбасадорами українознавства в Західному світі, зв'язковими ланками з його університетськими середовищами, зацікавленими проблемами нової європейської держави України, її історією, культурою, економікою, політикою. Організаційний зв'язок НТШ в Україні та діаспорі — запорука спільної успішної дії та впливу на розвиток і процвітання світового українства.

 

Студентка ННІ української філології та соціальних комунікацій Оксана Сивоконь
Фото: працівниця ВІЗГ ЧНУ Анна Рудь