В ННІ педагогічної освіти соціальної роботи та мистецтва за участю провідних фахівців освітньої сфери відбулося обговорення пропозицій щодо оновлення та удосконалення освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом», а також розгляд проєкту нової освітньо-професійної програми «Управління якістю освіти».

В активному обговоренні взяли участь стейкхолдери освітніх програм кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи.

Оксана Компанієць, начальниця управління Державної служби якості освіти в Черкаській області, наголосила на актуальності та необхідності підготовки фахівців з управління якістю освіти у зв’язку з тим, що нині маємо дефіцит освітніх експертів, обізнаних в процедурах управління якістю, специфіці зовнішнього оцінювання роботи освітніх закладів, впровадження міжнародних стандартів, використання передового досвіду країн Європи.

Сергій Саєнко, директор першої міської гімназії, зауважив, що надзвичайно важливо вміло впроваджувати вимоги сучасного законодавства в діяльність закладів освіти, ефективно здійснювати самоаналіз та самооцінювання.

Наталія Власенко, заступник директора ЗОШ 19, зазначила, що коригування освітнього процесу щодо внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості освіти є важливим аспектом забезпечення якості освіти.

Валентина Козій, директор ЗОШ 34, наголосила на тому, що здатність забезпечувати діяльність закладу на засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти є обов’язковою компетентністю керівників освітніх закладів.

Наталія Бондаренко, завідувачка ЗДО «Веселка», підкреслила, що впровадження освітньої програми «Управління якістю освіти» є нагальною потребою.

У зв’язку з вимогами сьогодення навчання за новою освітньо-професійною програмою освітнього ступеня «магістр» розпочнеться вже з нового 2023—2024 навчального року.

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва