Спільне засідання зборів трудового колективу і вченої ради ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва відбулося 27 серпня. 

В обговоренні стану, підсумків, проблем та перспектив розвитку інституту взяв участь перший проректор Василь Мойсієнко. Він звернув увагу присутніх на підсумки цьогорічної вступної кампанії й університетську політику академічної доброчесності студентів і викладачів.

Директор інституту Тимофій Десятов у своїй доповіді детально проаналізував діяльність кафедр інституту і вніс конкретні пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Співдоповідачі Валентина Мовчан підбила підсумки освітньої діяльності за 2020- 2021 навчальний рік, а Юрій Тимошенко висвітлив хід забезпечення якості освіти в інституті.

Під час обговорення доповідей були внесені конкретні пропозиції щодо стратегічного плану розвитку інституту на 2021-2022 навчальний рік, які покликані забезпечити місію, а саме: досягнення передових позицій у підготовці конкурентоздатних фахівців через гарантування і постійне забезпечення якісної освіти й освітньої діяльності, розвиток інституційної культури управління якістю відповідно до національних і міжнародних стандартів вищої освіти, традицій та інновацій університету.

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва