Задля підвищення рівня обізнаності студентів у принципах академічної доброчесності та ефективної підготовки до захисту курсових та кваліфікаційних робіт у ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проводяться тренінги з академічної доброчесності на постійній основі.

Формування культури академічної доброчесності у ЗВО є однією з актуальних проблем сучасного освітнього процесу. Тому для профілактики та протидії проявам академічної недоброчесності є необхідним проведення занять, на яких йде мова не тільки про порушення, а й про відповідальність за них.

Напередодні антиплагіатної перевірки курсових робіт у сервісі Unicheck UA, відбувся онлайн-тренінг для студентів 2-3 курсів спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія», 032 «Історія та археологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 033 «Філософія» на тему: «Готуємося до захисту курсових робіт з дотриманням принципів академічної доброчесності». Заняття провела голова Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики ЧНУ, доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Анжела Іржавська.

Під час заходу розглянули важливі питання: як уникнути текстових збігів і запозичень, як правильно оформити роботу для антиплагіатної перевірки, як дотримуватися правил академічного письма та доброчесності під час підготовки та протягом захисту курсової роботи.

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин