Талановиті молоді вчені та студенти отримали премії НАН України за кращі наукові роботи і грамоти Президії НАН України.

Постановою Президії НАН України від 13.02.2019 №41 14 наукових робіт молодих учених і 12 наукових робіт студентів було відзначено преміями НАН України. Постановою Президії НАН України від 13.02.2019 №42 за досягнення у розробленні важливих наукових проблем та з метою заохочення молодих учених і студентів до науково-дослідницької роботи за підсумками конкурсу 2018 року було прийнято рішення про нагородження грамотами Президії НАН України 24 наукових робіт молодих учених і студентів. 12 квітня 2019 року у Великому конференц-залі НАН України відбулось урочисте нагородження лауреатів премій НАН України за кращі наукові роботи, а також вручення молодим ученим і студентам грамот Президії НАН України, інформує сайт Національної академії наук України.   

Серед нагороджених грамотами Президії НАН України — два студенти спеціальності «Математика» ННІ ІНФОТЕХ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: Владислав Бівзюк та Богдан Тимошенко.

Робота Владислава Бівзюка «Стійкість та стабілізація лінійних періодичних систем: метод комутаторного числення» використовує класичні та сучасні математичні методи, розв’язує важливі задачі теорії керування.

Робота Богдана Тимошенка «Уточнення нерівності Лакшмікантама», присвячена дослідженню розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь порівняння, які виникають у теорії нелінійних інтегральних нерівностей.

Одержані результати мають значний потенціал для застосування до дослідження нелінійних диференціальних рівнянь та їхніх систем.

Науковим керівником цих робіт є провідний науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України Віталій Слинько. У написанні конкурсних робіт дуже допомогли поради, обговорення проміжних результатів та нестандартні підходи наукового керівника. Для формування зворотного зв’язку роботи було презентовано і обговорено на постійнодіючому науковому семінарі кафедри алгебри та математичного аналізу «Диференціальні рівняння. Нелінійна динаміка та теорія стійкості».

 

ННІ ІНФОТЕХ