Вступай до магістратури за освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» на основі будь-якого раніше отриманого фаху бакалавра, спеціаліста чи магістра.

Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького запрошує випускників бакалаврату продовжити навчання за магістерською освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

До магістратури може вступити кожен абітурієнт, який отримав диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра за будь-якою спеціальністю.

Сертифікат ЗНО для вступу на спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) не потрібен!

Зарахування відбувається за результатами тестування.

Подати заяву на вступ можна до 22 липня.

Випускники, які отримали диплом магістра за освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», мають можливість обіймати посади:

— системного аналітика в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

— адміністратора інформаційних систем;

— тьютора дистанційного (змішаного) навчання;

— керівника, провідного фахівця центру з оцінювання якості освіти.

— викладача закладу вищої освіти (університету, академії, інституту, коледжу, технікуму);

— керівника, заступника керівника підрозділу вищого навчального закладу (коледжу), закладу перепідготовки педагогічних кадрів, середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу всіх типів;

— заступника керівника науково-дослідної установи, молодшого наукового співробітника;

— учителя навчального закладу загальної середньої освіти тощо.

Шановні абітурієнти! Вибір за вами!

 

ННІ інформаційних та освітніх технологій