ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021) відбулася нещодавно. Цього року подію було проведено в онлайн-режимі.

Серед завдань цьогорічної конференції визначено підтримку наукових і прикладних досліджень в галузі теорії і методики навчання математики, визначення актуальних напрямків удосконалення процесу математичної підготовки молоді в різних ланках освіти, обмін науковою інформацією і практичними здобутками провадження математичної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання, розширення взаємодії між науковцями, навчальними закладами і науковими установами Білорусі, Болгарії, Вірменії, Латвії, Узбекистану, Угорщини, України та інших країн.

Конференція «Проблеми математичної освіти» має багаторічну історію, адже зустрічі математиків-освітян були започатковані ще у 2005 році викладачами кафедри математики та методики навчання математики на чолі з доктором педагогічних наук, професором Ніною Тарасенковою і вже традиційно відбуваються раз на два роки. У 2005 і 2007 роках зібрання мало статус Всеукраїнської науково-методичної конференції. Статус міжнародної конференції «Проблеми математичної освіти» набула у 2009 році, коли до її співорганізаторів долучились Білоруський державний університет (Білорусь) і Пловдивський університет «Паісій Хілендарські» (Болгарія).

Нині співорганізаторами конференції є: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Білоруський державний університет (Білорусь), Вірменський державний педагогічний університет імені Хачатура Абовяна, Могильовський державний університет імені А. О. Кулєшова (Білорусь), Пловдивський університет «Паісій Хілендарські» (Болгарія), Ризький технічний університет (Латвія), Факультет імені Апацаі Чере Яноша університету Західної Угорщини, Університет Ганса Сельє (Словаччина).

Основними тематичними напрямами роботи цьогорічної конференції було визначено: перспективи реформування математичної освіти в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти; організація навчання математики в початковій ланці НУШ; проблеми модернізації математичної освіти у закладах вищої освіти; удосконалення математичної та методичної підготовки майбутнього вчителя математики, фізики, інформатики; розробка та застосування ІКТ у навчанні дисциплін природничо-математичного циклу; міжпредметні зв’язки та STEM-освіта; підвищення кваліфікації учителів математики; закордонний досвід навчання природничо-математичних дисциплін у різних ланках освіти.

У 2021 році до роботи конференції долучилося 120 осіб, у тому числі 10 представників з інших країн. На увагу заслуговує виняткова географія учасників зібрання. Почесними іноземними гостями конференції ПМО стали доктори наук, професори Борислав Лазаров, Добрінка Мілушева-Бойкіна, Васіл Мілушев, Інта Володко, Ріскелді Тургунбаєв та ін. Також серед учасників – провідні фахівці України в галузі теорії та методики навчання математики, доктори педагогічних наук, професори: Світлана Скворцова, Катерина Власенко, Валентина Моторіна, Ольга Чашечникова, Ольга Матяш, Віталій Ачкан, Олександр Школьний та ін., а також випускники наукової школи професора Ніни Тарасенкової.

Під час пленарного засідання професор Борислав Лазаров зупинився на питаннях структурування та ієрархізації змісту навчання з метою побудови інтегрованих курсів. Можливість використання аналогій та узагальнення під час складання математичних задач були темою виступу Добрінки Мілушевої-Бойкіної. Доповідь про навчальний тезаурус дисципліни математичний аналіз та його значення презентував Ріскелді Тургунбаєв. Доповідь про використання потенціалу початкової математичної освіти для забезпечення наступності між початковою і базовою школою представила професор Світлана Скворцова. Про особливості ЗНО з математики доповів Олександр Школьний.

Робота конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019) тривала два дні. За відгуками учасників цей час був сповнений цікавими доповідями та плідним спілкуванням під час секційних засідань, спрямованих на висвітлення потреб сучасної математичної освіти та напрямків її модернізації.

ННІ ІНФОТЕХ