Пропонуємо ознайомитися з матеріалами, що присвячені особливостям підручників з алгебри та геометрії для 8 класу.

Підручники підготовано авторським колективом за участі завідувача кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктора педагогічних наук, професорки Ніни Тарасенкової.

У розповіді про оновлені підручники для 8 класу Ніна Тарасенкова торкається засад, важливих й у побудові навчального видання, й у викладанні алгебри й геометрії в середній та старшій школі.

Переглянувши відео, ви дізнаєтеся про:

  • формування математичної компетентності через внутрішню й зовнішню структуру підручника;
  • пізнавальні цілі для кожного уроку;
  • інструменти для аналізу та самоаналізу досягнутого;
  • особливість рубрики «Дізнайтеся більше»;
  • шлях послідовного засвоєння інформації в кожному параграфі;
  • розосереджене повторення та його значення для опанування нового, контекстуальні підказки;
  • різнорівневість і практичний зміст задач;
  • дидактичний супровід для проведення різноманітних контрольних заходів, зокрема формувальних.

ННІ ІНФОТЕХ